26916

ได้รับวัคซีนโควิดแล้ว

More info

6258

ได้รับเข็ม 1

More info

17567

ได้รับครบ 2 เข็ม

More info

3091

ได้รับมากกว่า 2 เข็ม

More info
-10%
18
ยอดผู้ป่วยในตอนนี้
66%
5
ผู้ป่วยในที่ d/c วันนี้
35%
253
ยอดผู้ป่วยนอกตอนนี้
0%
0
ผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม

จำนวนผู้ติดเชื้อ

View Report

0 ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม

12.5% ผู้เสียชีวิตสะสม

ผู้ติดเชื้อใหม่ อาการหนัก ผู้เสียชีวิต

จำนวนผู้มารับบริการ

View Report

18,230.00 ผู้รับบริการ 7 วันล่าสุด

33.1% Since last month

รับบริการทั่วไป รับบริการฉีดวัคซีน

รายงานการรับวัคซีนโควิด 19

View Report

18,230.00 ผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 30 วันล่าสุด

33.1% Since last month

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 ขึ้นไป

จำนวนผู้ป่วยในตึกแยกโรค

# ตึก จำนวน
1. ตึกผู้ป่วยใน 12
2. รพ.สนาม อ.วังหิน 3
3. cohort ward 1

ยอดการลงทะเบียนจองรับวัคซีนโควิด 19

0 คน

# โรงพยาบาล จำนวน